Vanaf nu kun je voor bestellingen via het internet die je bij één van de aangesloten winkels wilt doen, de LIONSPORTAL.NL gebruiken. Je betaalt dan hetzelfde bedrag als wanneer je het rechtstreeks bestelt maar nu komt een (klein) gedeelte van het bestelbedrag terecht bij onze club. De opbrengst is uiteraard voor ons Aktiviteitenfonds.

De Boekenmarkt op de nieuwe locatie, De Vischafslag (bij de Molen) in Harderwijk

Lionsclub Harderwijk

De Lionsclub Harderwijk organiseert acties en evenementen, soms om fondsen te werven voor goede doelen, soms door zelf de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Wij zijn een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en tegelijk stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld. Ook op deze manier draagt de vereniging bij aan de We Serve gedachte en aan de ontwikkeling en ontplooiing van haar leden. De kennis, problemen, persoonlijke ervaringen en meningen van iemand uit een andere discipline bieden elke Lion wel iets. 

Twee maal per maand (op donderdag) zijn er bijeenkomsten om 18.00 uur in Hotel Baars te Harderwijk. Op de 2-de donderdag houden we onze Huishoudelijke vergadering. Op de 4-donderdag hebben we een presentatie van één van de leden of een gastspreker of is er een leuke, gezellige activiteit.

De club is opgericht op 9 mei 1968 en gechartered op 5 oktober 1968. Charterman was de heer L. Kole.

Op dit moment telt de club 37 leden.

Projecten

  • Boekenmarkt

    Lions Boekenmarkt in de Vischafslag.

  • Boottocht

    De volgende boottocht is op 29 oktober 2022.

  • Bridgedrive

    Lions Bridgedrive 21 januari 2022; 13.00 - 18.00 uur (onder voorbehoud).

Nieuws

Lions en Rotary richten Steunfonds ondernemers op

24/04/2020 Stichting Steunfonds Ondernemers Ermelo Harderwijk (SOEH)

De Rotaryclub Harderwijk en Lionsclub Harderwijk, hebben de handen in één...