Vanaf nu kan je voor bestellingen die je bij één van de aangesloten winkels wilt doen deze portal gebruiken. Je betaalt dan hetzelfde bedrag als wanneer je het rechtstreeks bestelt maar nu komt een (klein) gedeelte van het bestelbedrag terecht bij onze club. De opbrengst is uiteraard voor ons Aktiviteitenfonds.